Illa Pinto

L’illot que avui coneixem amb el nom d’Isla Pinto, a la l’Estació Naval de Maó, era originalment, una gran roca a prop de la vorera nord del port, coneguda com a illa des Gegant; posteriorment va esser llogada per una familia de comerciants maonesos de llinatge Subirats i de malnom Pinta o Pintot que, castellanitzat, ha donat l’actual nom oficial. A mitjan segle XVIII, els anglesos, que havien començat a bastir un arsenal a la riba nord del port, el van ampliar a l’illot tot rebaixant el nivell de la roca i eixamplant el seu perímetre, que van convertir en molls per atracar-hi embarcacions.  Al centre hi van construir els edificis centrals que encara hi veim avui. Amb la definitiva incorporació de Menorca al regne d’Espanya, l’illot va córrer la mateixa sort que la resta de l’antic arsenal.  A finals del segle XIX, en convertir-se les seves instal-lacions en seu d’una brigada torpedinista, es va construir l’actual varador cobert i part de les edificacions del nord-est de l’illot.  La resta són construccions i remodelacions de diversos moments del segle XX. A l’estiu del 2006 es va subscriure un contracte per un any amb l’Armada, pel qual Amics de la Mar Port-Maó assumia el seu manteniment.  El  contracte s’ha anat renovant fins el dia d’avui.  En tot aquest temps l’associació hi ha anat traslladant la major part de la seva infraestructura: oficina i sala de juntes, taller, magatzems, etc.  El 21 de novembre de 2006 s’hi va fer la primera reunió de Junta.

Els comentaris estan tancats.