Instal·lacions

Des de la seva constitució, Amics de la Mar Port-Maó ocupa la pedrera d’en Robadones.   Per les seves característiques ambientals ha resultat ideal per a la conservació d’embarcacions tradicionals.     Avui s’hi conserven un centenar de barques, qualcuna centenària, de característiques i estat de conservació diversos. A l’estiu del 2006 es va subscriure un contracte per un any amb l’Armada, pel qual Amics de la Mar Port-Maó assumia el manteniment de Isla Pinto a l’Estació Naval de Maó.  El  contracte s’ha anat renovant fins el dia d’avui.  En tot aquest temps l’associació hi ha anat traslladant la major part de la seva infraestructura: oficina i sala de juntes, taller, magatzems, etc. Hem presentat un projecte sobre l’illa Plana  per tal que es converteixi en el centre per a les embarcacions històriques del port de Maó i sigui lloc de trobades d’embarcacions tradicionals a nivell local, insular i, fins i tot, de la Mediterrània occidental. Desitjam,  convertir-la  en un espai segur per a activitats marineres i didàctiques relacionades amb la mar i, en diverses formes, col·laborar amb altres entitats que fan activitats dins el mateix àmbit: vela lleugera, rem, caiacs, etc., sense interferir les normals activitats del port.

Els comentaris estan tancats.